Projekt opodatkowania akcyzą płynów do e-papierosów w Sejmie

Pod koniec października do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, przewidujący opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, a także objęcie tych wyrobów obowiązkiem oznaczania znakami akcyzowymi. Najważniejszym celem jest nałożenie akcyzy na dwie nowe kategorie wyrobów: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. To one stanowią bowiem, zdaniem projektodawcy, substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

więcejCzłonek zarządu wykorzystujący nieodpłatnie służbowy samochód, w celu wykonywania powierzonych mu obowiązków, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Zespół ECDDP pragnie zwrócić Państwa uwagę  na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 02.10.2017 r., znak: 0111-KDIB2-3.4011.132.2017.1.KB, w zakresie ustalenia, czy po stronie członka zarządu wykorzystującego samochód firmowy, w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i z powrotem, powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF)...

więcej

Projekt ustawy dotyczący walki z wyłudzeniami w VAT w sejmie

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że w dniu 3.10.2017 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych  (druk nr 1880 jest dostępny na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1880). Najważniejszym celem niniejszego projektu ustawy jest ograniczenie luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami. Projekt wprowadza system eliminujący z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców i przez to wzmacnia bezpieczeństwo podatników podatku VAT w obrocie gospodarczym...

więcej

Liberalizacja planowanych zmian w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie wprowadzenia limitu wysokości kosztów uzyskania przychodu związanych z usługami niematerialnymi

ECDDP pragnie poinformować, iż w związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi, do Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 12.07.2017 r., Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w zakresie możliwości odliczenia wydatków poniesionych na nabycie usług niematerialnych...

więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »