Projekt zmiany ustawy o podatku akcyzowym: aktualizacja

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z 5.12.2017 r. Na uwagę zasługują w szczególności: nowe zwolnienie od akcyzy dla tzw. ubytków naturalnych, wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy, usystematyzowanie zasad ustalania stawek akcyzy w przypadku braku spełnienia warunków zastosowania stawki 0 zł.

więcej1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »