Zmiana terminów na sporządzenie dokumentacji CT - projekt rozporządzenia upubliczniony

22 lutego 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Obecnie projekt jest w fazie konsultacji społecznych, które potrwają do 27 lutego.

Jak informowaliśmy w Newsletterze ECDP z dnia 19 lutego 2018, Minister Finansów przewiduje wydłużenie terminów związanych z obowiązkami w zakresie cen transferowych do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie z treścią opublikowanego projektu, termin ten obejmie:

  • sporządzenie dokumentacji podatkowej (zarówno local file'a, jak i master file'a),
  • złożenie urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenie do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania (CIT/TP i PIT/TP).

Zmiana ma być skuteczna w stosunku do terminów upływających w roku 2018 oraz 2019.

Uzasadnienie do rozporządzenia w znacznej mierze powiela treść komunikatu wydanego przez Ministerstwo w ubiegłym tygodniu. Czytamy w nim, że ze względu na fakt, iż nowelizacja w zakresie cen transferowych nałożyła po stronie podatników szereg nowych i rozbudowanych obowiązków oraz że większość z nich musi zostać spełniona na dzień złożenia zeznania podatkowego, istnieje  wysokie prawdopodobieństwo ich niewypełniania w terminie przewidzianym ustawą. Oprócz tego podatnicy sygnalizują występowanie problemów natury technicznej, które utrudniają realizację przytoczonych obowiązków. Mowa tutaj między innymi o problemach związanych ze składaniem uproszczonego sprawozdania w kontekście funkcjonowania spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego. Konkludując, przez wzgląd na ważny interes podatnika, wydanie rozporządzenia jest jak najbardziej zasadne.

Podstawą prawną do zmiany terminu ustawowego aktem niższej rangi jest art. 50 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Gdy tylko zostanie przyjęte, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie.

Projekt rozporządzenia dostępny tutaj.