Jednym z rodzajów usług doradczych, świadczonych przez zespół ekspertów ECDDP, są audyty podatkowe, stanowiące kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń klienta zakresie wszystkich tytułów podatkowych, tj.:

 • podatku od towarów i usług,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych (funkcja płatnika),
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od nieruchomości oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych,
 • zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • opłaty skarbowej.

Każdy wymieniony tytuł podatkowy jest przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy,z uwzględnieniem specyfiki działalności, prowadzonej przez audytowanego Klienta.

Celem audytu podatkowego jest:

 • identyfikacja oraz ocena dostrzeżonych nieprawidłowości (tendencji)
  w kwalifikowaniu zdarzeń i czynności pod względem przepisów prawa podatkowego, a także weryfikacja, wybranych przez osoby audytujące (istotnych pod względem wartościowym) lub wskazanych przez Klienta, zdarzeń i czynności;
 • określenie i zminimalizowanie wszelkich skutków finansowych (podatkowych) błędnych działań;
 • zaproponowanie rozwiązań umożliwiających uniknięcie w przyszłości uchybień
  w rozliczeniach podatkowych;
 • optymalizacja obciążeń podatkowych.

Najważniejszą korzyścią dla klienta korzystającego z naszej usługi, jest zidentyfikowanie oraz wyeliminowanie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, a w konsekwencji uniknięcie wszelkich sankcji karnych, skarbowych oraz sankcji podatkowych.