Departament Podatków w zakresie podatków pośrednich, świadczy usługi doradztwa dotyczące podatku od towarów i usług (VAT), jak również podatku akcyzowego.