Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), to jeden z najważniejszych instrumentów przyciągania inwestorów. Podstawową zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorców w SSE, jest zwolnienie
z podatku dochodowego. Działalność w SSE rodzi jednak szereg wątpliwości podatkowo – prawnych. Wynika to ze złożoności regulacji prawnych, odnoszących się bezpośrednio do działalności strefowej – w powiązaniu z niewielką ilością przepisów typowo podatkowych, regulujących tą kwestię.

Eksperci ECDDP świadczą kompleksowe usługi doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów rozpoczynających, jak również prowadzących już działalność na terenie SSE.

Nasza oferta obejmuje:

  • doradztwo w zakresie podatkowego rozliczenia działalności prowadzonej na terenie SSE, ze szczególnym uwzględnieniem alokacji przychodów i kosztów, jako związanych z działalnością podlegającą opodatkowaniu bądź zwolnioną z podatku;
  • ustalanie limitu zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym – dyskontowanie udzielonej pomocy publicznej i wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę oraz monitorowanie poziomu wykorzystania tego limitu;
  • analizę rozliczeń przedsiębiorcy strefowego, pod kątem regulacji dotyczących cen transferowych;
  • monitorowanie zmian regulacji podatkowych i ocena ich wpływu na działalność przedsiębiorcy strefowego;
  • analizę i minimalizowanie ryzyka podatkowego ponoszonego przez przedsiębiorcę strefowego;
  • pomoc w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, związanych z regulacjami strefowymi (także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym).