Na przestrzeni lat zgromadziliśmy ogromne doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi. Kilkaset zrealizowanych dni szkoleniowych, od jednodniowych wykładów po kilkumiesięczne cykle szkoleniowe, pozwoliło nam zgłębić specyfikę instytucji publicznych oraz poznać pełne spektrum stawianych przez nie wymagań. Zrealizowaliśmy szereg szkoleń dla podmiotów zajmujących się wdrażaniem funduszy unijnych oraz realizowaniem projektów współfinansowanych w Programach Operacyjnych.

Oto niektóre ze zrealizowanych przez nas tematów:

  • Controlling w odniesieniu do rachunkowości zarządczej
  • Rachunkowość i księgowość w projektach współfinansowanych ze środków unijnych
  • Księgowość i finanse-akademia sektora publicznego
  • Instrumenty Inżynierii finansowej w okresie programowania 2014-2020
  • Zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych (programy POIiR, Po KL)
  • Prawo zamówień publicznych
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji

Zapraszamy do kontaktu:
Beata Mietła
tel: 12 622 86 05