Opierając się na doświadczeniach nabytych w pracy, w największych międzynarodowych firmach audytorskich, spółka wypracowała własną metodologię prowadzenia prac audytorskich.

Ogromną wagę przykładamy do organizacji pracy, która umożliwi z jednej strony jak najlepszy przepływ informacji pomiędzy nami a klientem, z drugiej natomiast pozwoli uszanować czas i priorytety pracowników klienta. Zaletą świadczonych przez nas usług, jest stały kontakt z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości, pojawiających się na każdym etapie badania sprawozdania finansowego.

W trakcie prowadzonych prac, nasi pracownicy, przy zachowaniu pełnej niezależności i obiektywności, starają się podpowiadać rozwiązania ułatwiające i przyspieszające proces sporządzania sprawozdań w następnych okresach.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest przez zespół, w skład którego wchodzą biegli rewidenci oraz asystenci doświadczeni w badaniu sprawozdań finansowych firm o podobnej wielkości i podobnym profilu działalności. Badający wspierani są na bieżąco przez Zespół Specjalistów obejmujący między innymi prawników, doradców podatkowych, analityków finansowych oraz specjalistów od spraw płacowych.