Odkąd w 1989 samoopodatkowanie zastąpiło dotychczasowy system administracyjnego obliczania podatków, pojawiło się zapotrzebowanie na nowy rodzaj usług jakim jest doradztwo podatkowe. W Katowicach, tak samo jak w innych większych ośrodkach miejskich, szybko zaczęły powstawać pierwsze biura podatkowe, oferujące swoje usługi dla małych i dużych przedsiębiorstw. Tak wyraźny wzrost branży doradczo - podatkowej doprowadził ostatecznie w 1996 roku do uchwalenia ustawy o doradztwie podatkowym, która do dzisiaj obowiązuje, stanowiąc zespół reguł wytyczających zasady wykonywania tego zawodu.

Księgowość zamiast doradztwa podatkowego?

Uprawnienia doradców podatkowych i licencjonowanych księgowych w pewnych obszarach pokrywają się. Jednak zasadnicza różnica sprowadza się do statusu doradcy podatkowego, jako podmiotu wspierającego zarówno księgowość, jak i osoby zarządzające przedsiębiorstwem w podejmowaniu i wdrażaniu zgodnych z przepisami prawa właściwych i optymalnych rozwiązań prawno - podatkowych.

Doradca podatkowy, z uwagi na kompleksowość świadczonych usług, jest gwarantem szerokiego spojrzenia na przedsiębiorstwo i prowadzoną działalność swojego klienta. Wieloaspektowa wiedza i  kwalifikacje, na bieżąco podnoszone i aktualizowane oraz doświadczenie ukierunkowane ściśle na doradztwo podatkowe, pozwalają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom różnorodnych grup podatników, będąc przy tym wsparciem i ostoją pewności, spokoju i  bezpieczeństwa  podatkowego przedsiębiorstwa. 

Doradca podatkowy może więcej

O ile zadania księgowego sprowadzają się, co do zasady do działań ewidencyjnych i rachunkowych, o tyle rola doradców podatkowych jest szersza, przez co nie tylko w działaniach perspektywicznych, ale i w bieżącej działalności podatników, pewniejszym rozwiązaniem staje się właśnie doradztwo podatkowe.

Katowice to duże miasto, do tego dochodzi cała aglomeracja śląska. Przy rosnącej świadomości podatników w zakresie zapotrzebowania na usługi doradztwa podatkowego,   liczba doradców podatkowych wzrasta z roku na rok, dzięki czemu każdy przedsiębiorca może wybrać doradztwo podatkowe dostosowane do jego potrzeb.

Stała współpraca z doradcą podatkowym  umożliwia bieżące rozwiązywanie problemów w zakresie wszystkich zagadnień podatkowo – biznesowych, przez co staje się skutecznym narzędziem planowania i strategii biznesowo – podatkowej.

Niebagatelne korzyści daje możliwość reprezentowania klienta przed organami podatkowymi przez osobę zajmującą się profesjonalnie doradztwem podatkowym.

Wymierne zyski płynące ze współpracy z doradcą podatkowym to przede wszystkim:

  1. kompleksowa obsługa prawno-podatkowa;
  2. bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych;
  3. aktualne informacje o wchodzących w życie oraz planowanych zmianach w zakresie prawa podatkowego i finansowego.

Bardzo często nie lada wyzwaniem jest dla przedsiębiorcy wybór właściwego  podmiotu oferującego doradztwo podatkowe.  W Katowicach czy innych dużych metropoliach jest to jeszcze trudniejsze, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług w zakresie doradztwa biznesowo – podatkowego. Zapewniamy kompleksowość świadczonych usług i niestandardowe podejście do klienta. Nasz cel – to zminimalizowanie obciążeń podatkowych, przy jednoczesnym zapewnieniu o zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Napisz do nas i dowiedz się więcej:

Anna Kiersnowska – Drzewiecka
Doradca podatkowy, nr wpisu 12139
e-mail: anna.kiersnowska@ecddp.pl
tel. 515 031 886