Liczba Polskich przedsiębiorców, decydujących się na wejście na zagraniczny rynek stale rośnie, co wynika głównie ze zwiększającej się cały czas świadomości na temat możliwości jakie otwierają się dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na tego typu działania.

Kwestie optymalizacji i planowania podatkowego to temat wywołujący wiele emocji, co wynika z tego, że każdy przedsiębiorca, niezależnie małej czy dużej firmy chciałby płacić jak najmniej, jednocześnie zgodnie ze wszystkimi przepisami, żeby nikt nie mógł nic powiedzieć w kwestii legalności poczynań jego firmy. Czy jest to wykonalne? Oczywiście, że tak. Zarówno krajowa, jak i międzynarodowa optymalizacja podatkowa istnieje odkąd wprowadzony został pierwszy system podatkowy – gdy tylko pojawiło się widmo zapłaty należności podatkowych, zaraz zaczęto szukać sposobu na to, by płacić mniej. Należy tu jednak podkreślić różnicę między optymalizacją podatkową, a więc takim planowaniem podatków, które prowadzi do jak najlepszych, prawnie dozwolonych rozwiązań względem obciążeń podatkowych, a unikaniem podatków, które to działanie jest niezgodne z prawem. Granica jest cienka, tym bardziej, że coraz bardziej skomplikowane systemy podatkowe wciąż wymuszają na przedsiębiorstwach coraz to nowe strategie ich optymalizacji.

Jedną z najkorzystniejszych metod optymalizujących podatki jest międzynarodowa optymalizacja podatkowa, której głównym celem jest taki transfer środków pieniężnych, by uzyskać najlepsze warunki opodatkowania. W praktyce więc polega to na przeniesieniu siedziby firmy (lub otwarciu nowych oddziałów) do kraju uznawanego za tzw. „raj podatkowy”, czyli posiadającego korzystny system podatkowy. Żadne polskie prawo nie nakazuje swoim podatnikom opłacania najwyższego możliwego podatku, więc wszelkiego rodzaju rozwiązania opierające się o międzynarodowe przepisy, umowy oraz konwencje są jak najbardziej legalne i dopuszczalne.

Decydując się na skorzystanie z międzynarodowej optymalizacji podatkowej należy jednak pamiętać, że tylko dobrze przeprowadzona optymalizacja przyniesie oczekiwaną satysfakcję i pozwoli na maksymalizację korzyści, dlatego też warto podjąć w tym temacie współpracę z firmą zajmującą się tego typu optymalizacją podatkową. Zyskuje się wtedy pewność, że nic nie zostanie przeoczone i wszystko przebiegnie zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami.