Większość przedsiębiorców, niezależnie od tego czy prowadzi dużą czy małą firmę, w pewnym momencie zaczyna interesować się otwarciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej na teren innego kraju. Temat ten interesuje jednak nie tylko inwestorów posiadających już swoje firmy, ale również osoby zamierzające dopiero otworzyć swoją działalność.

Liczne korzyści wynikające z założenia firmy w innym kraju skłaniają coraz większe grupy polskich przedsiębiorców do poszukiwania państw posiadających najlepsze systemy podatkowe. Jednym z najczęściej wybieranych przez Polaków chcących założyć swoja firmę miejsc jest Cypr.

Dlaczego firma na Cyprze to dobry pomysł? Przede wszystkim Cypr, jak każde państwo należące do Unii Europejskiej, podpisał z Polską umowę dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania. Dotyczą go również fundamentalne zasady obowiązujące w EU, w tym swoboda prowadzenia działalności gospodarczej na terenie dowolnego kraju należącego do wspólnoty. Do innych zalet z pewnością należą takie czynniki jak przyjazna administracja, korzystne środowisko biznesowe, szeroki rynek usług oraz jeden z najbardziej liberalnych, a przez to korzystnych systemów podatkowych na świecie - wszystko to sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się jak założyć firmę na Cyprze.

Rejestracja firmy na Cyprze

Założenie działalności gospodarczej na Cyprze jest stosunkowo łatwe i trwa od jednego do czterech tygodni, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, którą wybierze przedsiębiorca.
Działalność gospodarczą na Cyprze można prowadzić w następujących formach:

  • spółka osobowa(zwykła lub komandytowa)
  • spółka korporacyjna (prywatna lub publiczna)
  • spółka Europejska
  • oddział firmy
  • samozatrudnienie

Rejestracja firmy na Cyprze przebiega w dwóch etapach - pierwszym jest złożenie wniosku o zgodę na założenie działalności gospodarczej do Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki. Wniosek ten zawiera takie informacje, jak nazwa spółki, opis jej działalności oraz miejsce jej wykonywania. Są w nim zamieszczone też podstawowe dane dotyczące wspólników, warunków oraz daty rozpoczęcia działalności. Po uzyskaniu akceptacji nazwy firmy można przejść do drugiego etapu, jakim jest złożenie wniosku rejestracyjnego.

Podatki na Cyprze

Raj podatkowy najczęściej utożsamiany jest z jedną ze znajdujących się na czarnej liście Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju egzotycznych republik. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją państwa posiadające cechy raju podatkowego, niewystępujące na wspomnianej liście. Jednym z takich krajów jest właśnie Republika Cypru, która dzięki przynależności do Unii Europejskiej nie znajduje się na liście wchodzącej w skład Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r., która określa kraje i terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową.

Dzięki temu, że Cypr, tak jak Polska znajduje się w Unii Europejskiej, stanowi dla polskich przedsiębiorców jedno z najkorzystniejszych miejsc jeśli chodzi o prowadzenie działalności. Jedną z najważniejszych zalet Republiki Cypru jest posiadanie najniższych w Unii Europejskiej podatków dochodowych dla osób prawnych (CIT) wynoszących 12,5%. Inwestorzy chcący zostać płatnikiem podatku CIT na Cyprze muszą być zarejestrowane na Cyprze, ale też posiadać na terenie Cypru swoje biuro, odbywać tam spotkania zarządu oraz czynności związane z zarządzaniem firmą. Jednym z popularniejszych na Cyprze rozwiązań jest też zakładanie spółek holdingowych, które umożliwiają niskie opodatkowanie dywidendy – spełniając określone warunki można doprowadzić do sytuacji, w której dywidenda będzie całkowicie zwolniona z podatku.