Akcyza

Eksperci ECDDP specjalizujący się w tematyce związanej z akcyzą, świadczą usługi:

  • sporządzania opinii podatkowych i analiz w zakresie podatku akcyzowego;
  • pomocy w uzyskaniu statusu podatnika akcyzy, założeniu składu podatkowego oraz uzyskaniu wszystkich innych zezwoleń akcyzowych;
  • badania możliwości korzystania ze zwolnień od akcyzy, w działalności danego przedsiębiorcy;
  • tworzenia specjalistycznej dokumentacji niezbędnej dla potrzeb akcyzy,
    a w szczególności wzorów protokołów i ewidencji akcyzowych;
  • opracowywanie instrukcji oraz zgodnych z przepisami procedur postępowania,
    w zakresie podatku akcyzowego.