Eksperci ECDDP reprezentują podatników przed organami podatkowymi, w każdym stadium postępowań podatkowych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych, dotyczących spraw podatkowych.

Zespół postępowań podatkowych ECDDP oferuje następujące usługi:

  • obsługa postępowań podatkowych - usługa polega na udziale w charakterze pełnomocników bądź doradców na wszystkich etapach sporu z organami podatkowymi (kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, postępowanie przed sądami administracyjnymi), obsługa może dotyczyć zarówno postępowań wymiarowych jak i na przykład postępowań w sprawie stwierdzenia nadpłaty lub zwrotu podatku;
  • interpretacje indywidualne - usługa polega na obsłudze postępowań w sprawie interpretacji indywidualnych, we wszystkich instancjach;
  • sporządzanie projektów pism procesowych – możliwe jest również zlecenie sporządzenia projektów pism procesowych w sprawach podatkowych, które następnie są składane samodzielnie przez klienta;
  • stały nadzór dotyczący postępowań podatkowych – w ramach tej usługi ECDDP zobowiązuje się do obsługi każdego postępowania podatkowego wszczętego wobec klienta z urzędu w zamian za zryczałtowaną opłatę miesięczną;
  • szkolenia z procedur podatkowych - usługa polega na przeprowadzeniu u Klienta szkolenia w zakresie przepisów regulujących kontrolę podatkową i postępowanie podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków kontrolowanych, terminów procesowych, przysługujących środków zaskarżania, a także w zakresie praktycznych warsztatów, jak sporządzać wnioski o interpretacje urzędowe
    i zaskarżać niekorzystne interpretacje.