Prawo maltańskie wyróżnia dwie formy zamkniętych funduszy inwestycyjnych:

  • Professional Investor Funds (PIF) - najbardziej popularna forma oraz
  • Alternative Investment Funds (AIF) (należy zauważyć, że w stosunku do funduszy AIF mają w większości zastosowanie przepisy o PIF);

PIF/AIF może zostać utworzony w postaci:

  • spółki kapitałowej ze zmiennym kapitałem zakładowym (SICAV) (najbardziej popularna forma),
  • spółki publicznej ze stałym kapitałem (INVCO),
  • spółki komandytowej prawa maltańskiego (Limited Partnership),
  • Unit Trust (najmniej popularna forma).

PIF nie podlega pod obowiązki raportowe, zgodnie z dyrektywą UE AIFMD, jeżeli jego aktywa nie przekraczają:

  • EUR 500 mln w przypadku funduszy nie stosujących dźwigni finansowej, bez prawa do umorzenia tytułów uczestnictwa wykonywanego w ciągu 5 lat od daty powstania funduszu,
  • EUR 100 mln w przypadku funduszy inwestycyjnych typu otwartego lub stosujących dźwignię finansową.

Zarząd funduszu oraz podmioty nim administrujące muszą posiadać licencje wydane przez odpowiedni organ na Malcie – jest nim The Malta Financial Services Authority (MFSA).