Istotne znaczenia dla wymogów licencyjnych dla funduszu, ma osoba inwestora. Od tego, do jakiej kategorii zostanie zaliczony docelowy inwestor, będą zależeć obowiązki i uprawniania związane z funkcjonowaniem funduszu. To, do jakiej kategorii inwestor zostanie zaliczony zależy z kolei od wysokości inwestycji i spełnienia dodatkowych warunków. Fundusz może być więc stworzony i przeznaczony dla:

  • inwestorów doświadczonych (experienced investors),
  • inwestorów wykwalifikowanych (qualifying investors),
  • inwestorów nadzwyczajnych (extraordinary investors);