Inwestor Doświadczony

Aby fundusz mógł być skierowany do doświadczonych inwestorów, inwestorzy Ci muszą spełniać co najmniej jeden z następujących kryteriów: (I) udokumentowanie doświadczenia w zakresie pracy w sektorze finansowym; (II) zarządzanie majątkiem tego samego rodzaju do jakiego odnosi się fundusz, (III) podejmowanie „dużych inwestycji z wysoką częstotliwością”.

W przypadku takiego funduszu:

  • wkład pieniężny inwestora wynosi co najmniej 10.000 EUR/ 10.000 USD,
  • istnieje obowiązek zatrudnienia depozytariusza odpowiedzialnego za bezpieczeństwo aktywów funduszu i monitoring działań managera,
  • istnieje obowiązek przedstawienia memorandum ofertowego,
  • istnieją pewne restrykcje co do możliwości lewarowania wartością aktywów netto.