Inwestor Nadzwyczajny

Aby fundusz mógł być z kolei zaliczany do funduszu przeznaczonego dla nadzwyczajnych inwestorów, inwestorzy muszą być zaliczeni do co najmniej jednej z następujących grup: (I) osoba prawna/grupa lub związek osób fizycznych/osoby fizyczne bądź małżeństwa/trust, o majątku powyżej EUR 7,500,000; (II) inwestor już posiadający licencje na PIF jak inwestor nadzwyczajny; (III) starsi pracownicy bądź dyrektorzy podmiotów zarządzających PIF; (IV) podmiot będący własnością osób lub podmiotów spełniających powyższe kryteria.

Fundusz takiego rodzaju będzie posiadał następujące cechy:

  • minimalny wkład inwestycyjny inwestora – EUR 750.000/ USD 750.000;
  • brak jakichkolwiek restrykcji inwestycyjnych;
  • brak ograniczeń co do lewarowania;
  • nie ma obowiązku przedstawiania memorandum ofertowego, jeśli wydane zostały dokumenty marketingowe (marketing documents);
  • depozytariusz nie musi być powołany, jeśli ustanowi się odpowiednie zabezpieczenia. Jeśli jednak zostanie ustanowiony, może mieć siedzibę w innym państwie UE.