Inwestor Wykwalifikowany

Inwestorzy funduszu skierowanego dla wykwalifikowanych inwestorów, muszą z kolei spełniać jeden z następujących kryteriów: (I) osoba prawna/grupa lub związek osób fizycznych/osoby fizyczne bądź małżeństwa/trust, o majątku powyżej EUR 750.000; (II) udokumentowanie doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem i majątkiem tego samego rodzaju do jakiego odnosi się fundusz; (III) starsi pracownicy bądź dyrektorzy podmiotów zarządzających PIF; (IV) krewni bądź bliscy znajomi (do 10 osób) założyciela PIF; (V) podmioty zarządzające kwotą co najmniej EUR 3,750 000; (VI) inwestor już posiadający licencje na PIF, jak inwestor wykwalifikowany albo nadzwyczajny; (VII) podmiot będący własnością osób lub podmiotów spełniających powyższe kryteria.

Fundusz takiego rodzaju będzie posiadał następujące cechy:

  • minimalny wkład inwestora wynosi EUR 75.000/ USD 75.000;
  • brak jakichkolwiek restrykcji inwestycyjnych;
  • brak ograniczeń co do lewarowania (poza funduszem nieruchomościowym);
  • obowiązek przedstawienia memorandum ofertowego;
  • depozytariusz nie musi być powołany, jeśli ustanowi się odpowiednie zabezpieczenia. Jeśli jednak zostanie ustanowiony, może mieć siedzibę w innym państwie UE.