Wirtualne Biura

Biura wirtualne to kolejne zagadnienie mające na celu usprawnienie działalności naszych klientów. To innowacyjne rozwiązanie polega na zleceniu firmie zewnętrznej profesjonalnej obsługi biurowej, bez konieczności fizycznego posiadania siedziby swojej firmy. Oferujemy możliwość rejestracji swojej działalności pod adresem naszego biura, a także możliwość posługiwania się nim przed urzędami oraz w kontaktach biznesowych.

Proponujemy również prowadzenia sekretariatu. W ramach tej usługi ECDDP przejmie wszelkie sprawy administracyjno - biurowe. Zajmie się wszystkimi działaniami dotyczącymi sekretariatu, mającymi na celu odciążenie klienta od tych mnie ważnych spraw związanych z prowadzeniem firmy. Zadaniem zespołu będzie odbiór i archiwizacja poczty i wszelkiej dokumentacji, odbiór telefonów służbowych, faxów i innej korespondencji.

Istnieje także możliwość korzystania z pomieszczeń biurowych. Udostępniamy sale konferencyjne, umawiamy spotkania oraz oferujemy ich obsługę. W skład oferty wchodzi także możliwość korzystania przez klienta z wszelkich urządzeń biurowych dostępnych na miejscu.