Celem zapewnienia klientom ECDDP bezpieczeństwa podatkowego transakcji gospodarczych, realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, świadczymy pełen katalog usług doradczych z zakresu cen transferowych. Usługi departamentu cen transferowych ECDDP obejmują:

 • analizę prowadzonej przez Podatnika działalności, mającą na celu rozpoznanie
  i określenie głównych obszarów ryzyka w zakresie cen transferowych;
 • audyt w zakresie cen transferowych - przegląd dokumentów, danych oraz informacji, mający na celu identyfikację kręgu podmiotów powiązanych oraz transakcji z tymi podmiotami, które objęte są obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej;
 • ocenę posiadanej przez Podatnika dokumentacji podatkowej pod kątem jej merytorycznej zgodności z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio: art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • sporządzenie oraz aktualizację dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, wymaganej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio: art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • sporządzenie polityki cen transferowych, w tym projektowanie zasad rozliczeń podmiotów powiązanych;
 • doradztwo przy wyborze właściwej metody określania cen, analizę zastosowanej przez strony metody rozliczeń w danej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • wsparcie Podatników prowadzących działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład oraz Podatników prowadzących działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w obszarze odpowiedniego stosowania regulacji dotyczących cen transferowych do transakcji pomiędzy tymi Podatnikami a ich zagranicznym zakładem;
 • wsparcie Podatników prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i poza strefą, w zakresie odpowiedniego stosowania przepisów art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio: art. 25 ustawy
  o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • przygotowanie analiz porównawczych (analiz benchmarkingowych), dotyczących określenia rynkowego poziomu wynagrodzeń / cen / marż;
 • szkolenia oraz warsztaty w zakresie cen transferowych;
 • konsultacje w zakresie cen transferowych;
 • wsparcie Podatnika w trakcie ubiegania się o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego;